Metode

Undervisningen på læseværkstedet foregår individuelt. Ved hjælp af grundig samtale og test finder vi ud af, hvad det rigtige faglige niveau er, og så går vi videre derfra i den hastighed, som eleven magter. Der er ikke ingen pres eller stress. Vi kan hele tiden regulere niveau, hastighed og metoder, så læringen foregår så optimalt som muligt. Der kan godt være hjemmearbejde, men det aftales individuelt.

Ud over at arbejde med selve faget stræber vi også efter at oparbejde hensigtsmæssige studievaner og læsemetoder, der passer til lige netop det fag.

Tilrettelæggelsen af undervisningen taler vi om. For nogle vil 1-2 timer ugentligt være passende, mens det for andre vil være mere hensigtsmæssigt med et koncentreret forløb på 1 time dagligt i et stykke tid. Det bestemmes af problemernes omfang og elevens formåen. Undervejs kan vi regulere på tid og indsats, så læringen tilgodeses bedst muligt.

Tilføj Læseværkstedets webside dine favoritter

Kontakt:

Charlotte Ryø

Bakkedraget 1, Buresø

3550 Slangerup

Mobil: 23 48 01 78

Mail:

Find vej til LVS:

Krak kan du finde vej til Læseværkstedet.

Privatliv

Læseværkstedet v/ Charlotte Ryø | Bakkedraget 1, Buresø | 3550 Slangerup | © Copyright 2002-2016
Valid XHTML 1.0 Transitional logo, 18. jan. 2008 Valid CSS 2.1 logo, 18. jan. 2008